عباس عبدی خطاب به کیهان:کسی که به دختر آیت الله آملی لاریجانی افترا زده،دوست شماست؛چرا درخواست نمی کنید محاکمه شود؟

دریافت خبر : شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۹:۳۶
عباس عبدی خطاب به کیهان:کسی که به دختر آیت الله آملی لاریجانی افترا زده،دوست شماست؛چرا درخواست نمی کنید محاکمه شود؟
ساعت24- عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:همکاران محترم روزنامه کیهان از یادداشت بنده با عنوان «این نقد منصفانه است؟» که در همین روزنامه در 21 اسفند ماه منتشر شد، برآشفته شدند و با عصبانیت علیه بنده موضع گرفته اند.

در خصوص مواردی که علیه من گفته اند نه می توانم شکایت کنم، چرا که ناامید از رسیدگی هستم و نه اصراری به پاسخ کامل دارم، چون هیچ چیز بهتر از این نیست که قاضی مورد حمایت آن دوستان که به پاس آن نمایش قضایی ارتقای مقام گرفت و به دادستانی تهران رسید، پس از کلی عوارض و مشکلاتی که برای جامعه ایجاد شد، اکنون در حال تحمل حبس در اوین است و البته همه می دانند که اگر حتی اندکی از آن اتهامات را کسی می پذیرفت، امروز از نوشته بنده برآشفته نمی شدند. بگذریم. فقط به اصل ماجرای آن یادداشت می پردازم.
نویسنده محترم کیهان در رد نوشته بنده آورده اند که:
«از قرائن مشخص است که امثال عباس عبدی قصد فهم حقیقت و رعایت انصاف و حق را ندارد وگرنه روشن است که اولا: ملاک دروغ بودن یک تهمت، صرفا این نیست که فرد شکایت کند و اگر نکرد، پس ادعای تهمت زننده درست است! عبدی مدعی «حقوق» خواندگی است و می داند که مدعی باید بینه و سند اضافه کند و نه آن کس که به دروغ متهم شده است.»
تمام این پاراگراف در تایید یادداشت بنده است. چون در آن یادداشت همه اینها را گفته ام و نمی دانم چرا نویسنده این نکات را در نقد بنده ذکر کرده اند. پرسش این است که اگر به کسی تهمتی زده شود و مظلوم واقع شود، آیا وظیفه اوست که شکایت کند یا خیر؟ اگر شکایت نکند از کجا بدانیم که تهمت ناوارد است؟ می گویید که وزارت اطلاعات مرجع رسیدگی است.
اولا در این مورد چون اتهام زننده شخص حقیقی است، وزارت اطلاعات می تواند نظر دهد، ولی ابتدا باید مستندات اتهام زننده را بگیرد و مطالعه کند. راسا که نمی تواند چیزی بگوید. در نتیجه چاره ای نیست جز اینکه ابتدا شکایت و سپس دادگاه تشکیل شود و اتهام زننده پای میز محاکمه ...

[ مشاهده متن کامل عباس عبدی خطاب به کیهان:کسی که به دختر آیت الله آملی لاریجانی افترا زده،دوست شماست؛چرا درخواست نمی کنید محاکمه شود؟ ساعت 24 ]