شهروندان ایرانی بدون روادید می توانند وارد ارمنستان شوند.
 به گزارش ایلنا به نقل از رادیو ارمنستان، شهروندان ایرانی با گذرنامه های معمولی می توانند بدون روادید وارد جمهوری ارمنستان شوند. 
وزارت امور خارجه ارمنستان همچنین افزود: وضعیت اضطراری در ارمنستان تا ۱۵ ژوئن در ارمنستان همچنان برقرار است. بنابراین محدودیت های ورود و خروج افراد از قلمرو جمهوری ارمنستان تا پایان وضعیت اضطراری کشور برقرار است.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری