سایت بدون -انسان ها جاودانه بودن را دوست دارند و از این که گرفتار نیستی شوند، می هراسند. هزاران سال است که نوع بشر برای یافتن راهی که بتواند او را از این وحشت همیشگی نجات دهد، تلاش می کند. در این بین، گروهی با پیروی از پیامبران، راه رستگاری را می یابند و تعدادی در پس باورهایی که به آن ها معتقدند، جاودانگی را تمنا می کنند. نام مومیایی با آرزوی حیات همیشگی انسان پیوند خورده است؛ مصری ها و سرخ پوستان، حتی چینی ها، با چنین امیدی، بدن امواتشان را اسیر مواد نگهدارنده و فعل و انفعالات شیمیایی می کردند تا برای همیشه بمانند. با این حال، همه مومیایی ها، مصنوع دست کاهنان و کیمیاگران نیستند؛ برخی از آن ها به دلیل قرار گرفتن جسد در شرایط طبیعی خاص، مانند بیابان های خشک و سوزان یا یخچال های طبیعی، به وجود آمده و مومیایی های طبیعی خوانده می شوند. همه این مومیایی ها، چه طبیعی و چه مصنوعی، رازهایی را در دل خود نهان کرده اند؛ رازهایی که پژوهشگران کنجکاو را به سوی خود می کشد و خوانندگان مشتاق روزنامه خراسان را وادار می کند تا در ادامه این نوشتار، با چندتایی از اسرارآمیزترین های آن ها آشنا شوند! پس با ما همراه شوید.
مومیایی مرد فریاد زن!
حدود 130 سال قبل، در دیرالبحری، مکانی در شمال مصر، مومیایی عجیبی پیدا شد که هیچ شباهتی به انواع دیگر نداشت. مردی که دهانش باز مانده بود، انگار که فریاد می کشد و در همان حال مومیایی و بسته بندی شده بود! تلاش باستان شناسان برای کشف حقیقت این پدیده عجیب و رعب آور، به جایی نرسید. تا این که چند سال قبل، فرضیه ای از سوی یک باستان شناس اروپایی ارائه شد که شواهدی برای اثبات آن وجود داشت. او می گفت که این ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار