معاون فنی و امور گمرکی گمرک، دستورالعمل جدیدی را برای کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالا های موجود در بنادر و گمرکات کشور به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از گمرک: متن دستورالعمل آقای مهرداد ارونقی خطاب به ناظران، مدیران کل و مدیران حوزه های نظارت و گمرکات اجرائی، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، به این شرح است:
وفق مفاد مواد ۳۸ و ۳۹ قانون امور گمرکی، خروج کالا از اماکن گمرکی، مستلزم انجام تشریفات گمرکی است. تشریفات گمرکی به استثناء موارد مندرج در قانون مذکور، منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه توسط صاحب کالا یا نمایندۀ قانونی وی انجام می شود.
پیرو تصمیمات اتخاذ شده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که مراتب طی بخشنامۀ شمارۀ ۹۷۸۵۵۴ /۹۹ مورخ ۱۸ /۸ /۱۳۹۹ به کلیۀ حوزه های نظارت و گمرکات اجرایی کشور ابلاغ گردیده است، بدینوسیله ضمن تأکید بر اجرای دقیق مصوبات ابلاغی و در راستای کاهش رسوب کالا و تعیین تکلیف کالا های موجود در بنادر و گمرکات کشور، اعم از مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری (که به جهت واردات قطعی در این مناطق دپو شده اند) اقدامات ذیل در سه محور با رعایت مقررات مربوطه مورد تأکید است:
۱) کالا هایی که هنوز به گمرک، اظهار نشده اند
وفق مصوبات ابلاغی از جمله مصوبه شعام، مهلت توقف کالا های وارده به کلیۀ مبادی ورودی کشور، اعم از سرزمین اصلی یا مناطق آزاد و ویژۀ اقتصادی (که به منظور ورود به سرزمین اصلی یا مصرف در مناطق مزبور وارد می شود) دو ماه تعیین گردیده است. درصورت تأیید بانک مرکزی مبنی بر عدم تبادل اسناد خرید و انتقال وجه به فروشنده، مهلت توقف، حداکثر تا دو ماه توسط گمرک، و در مناطق، توسط سازمان مسئول منطقه قابل تمدید است. مراجع تحویل گیرنده کالا ها مکلف اند پس از پایان مهلت توقف، مراتب را با ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار