مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی گفت: ششمین جشنواره منطقه ای تئاتر معلولان در مشهد برگزار می شود.

به گزارش قدس آنلاین ، حمیدرضا پوریوسف، امروز ۲۶ بهمن ماه در نشست خبری ششمین جشنواره منطقه ای تئاتر افراد دارای معلولیت (منطقه زاگرس و آفتاب) که در دفتر اداره کل بهزیستی خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: نزدیک یک دهه است که بهزیستی مقوله هنر را سرلوحه توانمندسازی افراد دارای معلولیت قرار داده است. اولین جرقه این کار از سبزوار آغاز شد سپس در رشته های هنرهای تجسمی، نمایشی، تئاتر به صورت کشوری شکل گرفت.
وی افزود: مقوله توانمندسازی افراد دارای معلولیت تعریف وسیعی دارد و با آنچه که در فرهنگ جامعه به عنوان اشتغال مطرح می شود، متفاوت است. توانمندسازی اشاره به خودباوری و شکوفایی دارد.
مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی عنوان کرد: کارکردهای هنر در افراد دارای معلولیت هفت مزیت هنر را دارد؛ اولین کارکرد آن جامعه پذیری است که باعث می شود افراد معلول اجتماعی شوند. دومین کارکرد هنر رسیدن به خودباوری و اعتماد به نفس است که فرد معلول به عنوان شهروند خلاق و هنرمند محسوب می شود که می تواند به توانایی این افراد و تاثیرگذاری آن ها کمک کند.
پوریوسف ادامه داد: از کارکردهای دیگر هنر، خودشکوفایی و کشف استعداد است که باعث بروز توانمندی آن افراد می شود. کارکرد الحاق اجتماعی و نگاه مبتنی بر کرامت اجتماعی مزیت بعدی است؛ اینکه معلول عضوی از جامعه است و تمام افراد جامعه جدا از تفاوت ها و مرزها حقوق برابر دارند و هر فرد در جامعه جایگاه و نقشی دارد. از دیگر کارکردها، کارکرد تغییر نگاه جامعه و محبوبیت اجتماعی است؛ این که تک تک افراد و نهادهای جامعه نگاه مبتنی بر کرامت انسانی و محبوبیت افراد دارای معلولیت داشته باشند.
وی گفت: مهم ترین کارکرد ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار