امام مخالف ترور منصور بود و فتاوا نداد اما مؤتلفه که مصمم به این کار بود "حکم فتوای مجازات الهی حسنعلی منصور، عامل تصویب قانون ننگین کاپیتولاسیون" را از "آیت الله میلانی" گرفت.

حسنعلی منصور (زادهٔ ۲۳ فروردین ۱۳۰۲ در تهران – درگذشته در ۱ بهمن ۱۳۴۳ در تهران) سیاست مدار ایرانی و یک دوره نخست وزیر ایران بود. وی در اول بهمن ۱۳۴۳ خورشیدی، در مقابل مجلس شورای ملی توسط گروهی از نزدیکان مجتبی میرلوحی، مشهور به «نواب صفوی» ترور شد. پس از ترور حسنعلی منصور، امیرعباس هویدا به سمت نخست وزیر ایران منصوب شد.
به گزارش عصر ایران ، روزنامه شرق در گزارشی به چگونگی انجام این ترور پرداخته است که متن کامل آن را در ادامه می خوانید:
ساعت 10:15 صبح یکم بهمن سال ۱۳۴۳ مرد جوانی که پیراهن تریکو به تن داشت، جلوی مجلس شورای ملی ایستاده بود. او پاکتی به دست داشت و وانمود می کرد نامه ای برای دادن به نخست وزیر در آن دارد. جلوی مجلس شورای ملی تنها یک استوار و یک سرباز نگهبان دیده می شدند. نزدیک ساعت 10:30، خودروی شماره یک نخست وزیر در برابر مجلس شورای ملی ایستاد و حسنعلی منصور، نخست وزیر، درِ خودرو را باز کرد و یک پایش را بیرون گذاشت. در این هنگام محمد بخارایی، از اعضای حزب مؤتلفه، با پاکت در دستش به سمت منصور رفت. استوار به گمان اینکه بخارایی می خواهد نامه ای به نخست وزیر برساند، جلوی او را نگرفت. هنگام پیاده شدن منصور از خودرو، بخارایی دست در جیب خود کرد و با تپانچه ای به نخست وزیر شلیک کرد و بی درنگ پا به فرار گذاشت.
مهدی عراقی، از اعضای مؤتلفه که خود هم در چهارم شهریور ۱۳۵۸ همراه پسرش حسام به دست گروه «فرقان» به شهادت رسید، روایت خود را از روز ترور منصور این گونه گفته بود: «نزدیکی های ساعت 10 بود که ماشین منصور از قسمت شاه آباد وارد میدان بهارستان می شود و به طور عمودی جلوی درب مجلس می ایستد، همان درب بزرگ. قبل از اینکه ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار