ساعت 24 -در حالی که در روزها و ماههای تازه سپری شده هجوم سنگینی علیه فرایند واگذاری کشت وصنعت مغان به راه افتاده است و در نهایت مقامهای قوه قضاییه ونیز دولت بار دیگر این فرایند را بررسی کرده و می خواهند سر از عجایب آن در آورند و شاید به ابطال آن رای دهند .

یونس ژائله خریدار این شرکت گفته است : «ما راضی به در اختیار گرفتن این شرکت نبودیم و آن را به زور به ما دادند.» ژائله توضیح می دهد : "دو یا سه ماه بعد از مزایده از خصوصی سازی به ما زنگ زدند که شما بیایید برای خرید شرکت و ما گفتیم آن را نمی خواهیم گفتند در صورت انصراف باید 50 میلیارد تومان جریمه پرداخت کنید و ما برای این که جریمه پرداخت نکنیم مجبور به خرید شرکت شدیم. حالا هم اگر به ما بگویند مزایده باطل است پولی را که سرمایه گذاری کردیم بر می داریم و می رویم و البته حاضر نیستیم هزار تومان بیشتر پرداخت کنیم .»
مالک جدید کشت و صنعت مغان درباره مساحت شرکت مغان مدعی به روزنامه خراسان گفته است است ،این شرکت 27 هزار هکتار زمین دارد که از این میان، 8 هزار هکتار تپه، جاده، کانال و تاسیسات است، 5 هزار و 400 هکتار باید در اختیار عشایر قرار بگیرد. این در حالی است که در همین منطقه 22 روستا قرار دارد که جزئی از همین 27 هزار هکتار است و در مجموع کمتر از19 هزار هکتار قابل کشت در این شرکت باقی می ماند.او می گوید: «روزی که این شرکت را تحویل گرفتیم کارخانه آن به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی تعطیل شده بود و هیچ ادوات و ماشین آلاتی نداشت. حتی درخت های باغ های شرکت برای پرداخت حقوق بریده و فروخته شده بود. با این حال 400 میلیارد تومان هم بعد از ورود بدهی های قبلی شرکت پرداخت کردیم.»ژائله همچنین مدعی شد که بعد از واگذاری توانسته شرکت را به سود دهی نزدیک کند و کارکنان شرکت را از 544 نفر به 2800 نفر برساند. همچنین بیش از 350 میلیارد تومان برای احداث کارخانه های جدید در این شرکت هزینه کرده است.خریدار کشت و صنعت مغان که پیش از این مالک و مدیرعامل شیرین ...

سرخط اخبار