تهران-ایرنا- کتاب «اندیشه سیاسی جان راولز؛ گذر از نظریه ای در باب عدالت به لیبرالیسم سیاسی» نوشتۀ سعید ماخانی در شرح اندیشه های تکمیلی جان راولز به تازگی به وسیله نشر نگارستان اندیشه به بازار نشر عرضه شده است.

جان راولز (۲۰۰۲-۱۹۱۲م) فیلسوف مشهور سیاسی که به جهت نظریه ای در رابطه با عدالت در سال ۱۹۷۱ میلادی زبانزد اهل اندیشه شد در گذار تکمیلی خود در سال ۱۹۸۶ و در مقاله ای به نام عدالت به مثابه انصاف؛ سیاسی نه مابعدالطبیعی به نظریه بعدی خود یعنی لیبرالیسم سیاسی رسید. نظریه ای که راولز در آن تاکید می کند که از هر گونه آموزه فلسفی، مابعدالطبیعی و دینی مستقل است و بر برداشت سیاسی از عدالت و مفهوم پایداری (Stability) مبتنی است. پایداری ای که برای همکاری های اجتماعی و تحقق جامعه بسامان ضروری است.
جان راولز در نظریه تکمیلی و ثانوی لیبرالیسم سیاسی به این باور رسید که مسایلی همچون واقعیت تکثرگرایی معقول و بارهای قضاوت مشکلی در راه پایداری اجتماعی و رسیدن به آموزه های جامع و مرضی الطرفین فراهم می کند. جان راولز بعدها این گذار سیاسی و اندیشه ای خود را در کتابی با همان عنوان لیبرالیسم سیاسی (۲۰۰۵) شرح و بسط داد.
سعید ماخانی مولف جوان در این کتاب که رسالۀ دانشگاهی او در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی محسوب می شود، کوشیده است که گزارشی جامع از این گذار فراهم آورد. او در کتاب خود نشان می دهد که جان راولز چگونه با طرح این نظریه کوشیده است که وضعیتی را ترسیم کند که گرایشات متکثر شهروندان در آن ذیل بُرهان همسازی (congruence) به رسمیت شناخته می شود و آنان می توانند در جامعۀ بسامان خود اقدام به عملی عادلانه کنند.
خود مؤلف در پیشگفتار در تشریح مسأله بنیادین کتاب در بررسی گذار و تحول فکری جاون راولز می نویسد: هدف اثر پیش رو شناسایی و تحلیل تحولات اندیشگیِ راولز است که باید در قالب گذار از نظریه ای در باب عدالت به لیبرالیسم سیاسی تبیین و ...

عناوین مهم خبری