برترین عکس های خبری ماه گذشته از نگاه خبرگزاری های دنیا را در این گزارش مشاهده می کنید.
سرخط اخبار