ساعت 24-معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: ۹۳ تا ۹۴ درصد معلمان دارای سابقه کاری بیش از ۲ سال هستند و مشمول طرح رتبه بندی می شوند.

علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو با خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس درباره آیین نامه رتبه بندی معلمان، اظهار کرد: تمام فرهنگیانی که از دو سال به بالا سابقه خدمت دارند بر اساس طرحی که تهیه شده است، مشمول می شوند و می توانند در ممیزی، ارزیابی و اختصاص رتبه قرار بگیرند.
وی در پاسخ به این پرسش که «این طرح چه تعداد از معلمان را شامل می شود؟»، گفت: بالای ۹۳، ۹۴ درصد معلمان بیش از ۲ سال سابقه دارند و تحت پوشش قرار می گیرند و تعداد کمی هستند که دارای سابقه کار کمتر از دو سال هستند. 
الهیار ترکمن درباره میزان پرداختی به معلمان بر اساس طرح رتبه بندی، افزود: خواهش می کنم در خصوص رتبه بندی، افزایش حقوق را نبینیم؛ رتبه بندی یک فرایند و سازوکار برای ارتقای کیفیت است که شامل ارتقای کیفیت تدریس و ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی است به گونه ای که معلم دائماً در حال ارتقای مهارت های حرفه ای خودش باشد. 
وی تصریح کرد: مواردی مثل افزایش حقوق، فرع قضیه است یعنی مشوقی است که معلمان به عنوان کارکنان اصلی وزارت آموزش و پرورش، بتوانند خود را ارتقا دهند. 
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: فعلاً بنای ما بر سازوکارهای ارتقای کیفیت است که ان شاءالله طرح ابلاغ شد و جداول به تصویب نهایی دولت رسید، می توانیم در خصوص افزایش حقوق ها صحبت کنیم.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار