جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز شنبه ۱۵ آذر ۹۹ اعلام شد.

- اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش آموزان برای روز شنبه 15 آذر 99 اعلام شد.
شبکه آموزش
آموزش درس تربیت بدنی ساعت 7.45 تا 8
فنی و حرفه ای و کاردانش
ساعت 8 تا 8.30 استاندارد نقاشی چهره - رشته چهره سازی - پایه 11-شاخه کاردانش
ساعت 8.30 تا 9 ترسیم دیتیل های اجرایی ساختمان - رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی - پایه 11 و 12- شاخه کاردانش
ساعت 9 تا 9.30 آموزش اتوکد - رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی - پایه 10 - شاخه کاردانش
ساعت 20.50 تا 21.15 تعمیر بوستر ترمز- رشته مکانیک خودرو - پایه 11 - شاخه فنی و حرفه ای
ساعت 21.15 تا 21.50 نصب و سرویس سیستم های اداری و صنعتی - پایه 10 - رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه ای
دوره ابتدایی
ساعت 10.30 تا 11 فارسی و نگارش پایه اول
ساعت 11 تا 11.30 بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت 11.30 تا 12 علوم تجربی و تفکر پایه سوم
ساعت 12 تا 12.30 بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت 12.30 تا 13 فارسی و نگارش پایه پنجم
ساعت 13 تا 13.30 علوم تجربی و تفکر پایه ششم
ساعت 13.30 تا 13.50 آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول
ساعت 14.30 تا 15 زبان انگلیسی - ( بخش آواها و حروف وشنیداری درس سوم ) پایه هفتم
ساعت 15 تا 15.30 زبان انگلیسی - ( شنیداری درس سوم) پایه هشتم
ساعت 15.30 تا 16 زبان انگلیسی -( گرامر درس دوم ) پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه
ساعت 16 تا 16.30 رشد حرفه ای معلمان - درس پژوهی
متوسطه دوم
ساعت 16.30 تا 17 زیست شناسی 3 - پایه 12- رشته علوم تجربی
ساعت 17 تا 17.30 زیست شناسی 2 - پایه 11- رشته علوم تجربی
ساعت 17.30 تا 18 کارگاه ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار