بانوان آسیب دیده در این مراکز نگهداری و مراقبت می شوند و تا زمانی که سلامت کامل را نیافته اند، به جامعه باز نمی گردند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار