آبی جزو رنگ های اصلی و رنگی سرد است که حس فضا و مکان ایجاد می کند. طبق آمار ها آبی محبوب ترین رنگ دنیا است. آبی رنگ اعتماد، مسئولیت پذیری، وفاداری و صداقت است. از نظر روان شناسی خواص رنگ آبی بیش از رنگ های دیگر موجب آرامش می شود و باعث رفع خستگی روحی و جسمی است و اعتماد به نفس و احساس امنیت را تشدید می کند. افرادی که به رنگ آبی علاقه مند هستند، عناصر آب و طبیعت را دوست دارند و بسرعت متوجه اشتباهات دیگران می شوند. آبی نشان دهنده اعتماد و امنیت درونی و ذاتی است. آبی رنگ روح و جان، سرسپردگی، پرستش و مطالعات دینی است. تفکر و عبادت را عمق می بخشد؛ که در این گزارش رنگ آبی و نمونه هایی از تاثیر رنگ آبی بر زندگی انسان برای شما قابل مشاهده است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار