دستگیری صد ها مهاجر و کودک که قصد داشتند با قایق های بادیشان از بخش جنوبی انگلستان به شمال فرانسه بروند؛ این رویه بیش از چند هفته است که تکرار می شود و هر هفته تعداد این مهاجران بیشتر می شود.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار