همزمان با آغاز طرح محدودیت ورود و خروج به شهرها، اجرای این طرح با همت نیروهای ارتش و نیروی انتظامی در زنجان نیز آغاز شد.
عناوین مهم خبری