بلوار ارم همدان یکی از مکان های تفریحی پر تردد به شمار میرود که با توجه به اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی که برای قطع زنجیره کرونا توسط دولت در حال اجرایی است، همچنان شاهد تردد مردم در مکان های شلوغ هستیم. انتظار میرود مردم نیز از این طرح پیروی کنند و برای قطع زنجیره کرونا در خانه های خود بمانند.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار