تصاویر جدید از تظاهرات گسترده در اعتراض به قتل یک سیاه پوست بدست پلیس شهر مینیاپلیس در ایالت مینه سوتای آمریکا را ببینید.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری