با توجه به کمتر شدن محدودیت های کرونا ویروس آرایشگاه ها در کشور انگلیس با رعایت پروتکل های بهداشتی بازگشایی شدند.
سرخط اخبار