کمیسیون داوران فدراسیون جهانی با برگزاری جلسه آنلاین، تأثیر ویروس کرونا بر WKF را تحلیل کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، کمیسیون داوران فدراسیون جهانی کاراته (WKF) با برگزاری جلسه آنلاین، تأثیر کروناویروس را بر روی این فدراسیون و کاراته جهان را بررسی کرد.
خاویر اسکالانته رئیس کمیسیون داوران WKF، مجری جلسه بود در حالی که آنتونیو اسپینوز رئیس فدراسیون جهانی کاراته نیز در آن حضور داشت.
در این جلسه تأثیر بیماری کرونا بر روی کمیسیون داوران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین تقویم پیش بینی شده برای باقی مانده از سال 2020 و برنامه آزمایشی سال 2021 بررسی شد. پس از تعویق المپیک توکیو از سال 202o به 2021، تعیین داوران برای بازی ها نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
تغییر ساختار کمیسیون که قرار است تا پایان سال انجام شود، مورد دیگری بود که در دستور کار قرار داشت و پس از آن بحثی در مورد اصلاحات در سیستم ارزیابی داوران بررسی شد که پیش بینی می شود سال آینده اتفاق بیفتد.
اسپینوز در این جلسه گفت: من همیشه بسیار خوشحالم که به کیفیت ممتاز و استثنایی داوران خود گواهی می دهم. همانطور که این نکته در تمام رویدادهای ما نشان داده شده است.
وی ادامه داد: نقش کمیسیون داوران از این نظر بسیار مهم است و من می خواهم به همه اعضای کمیسیون بخاطر زحمت و تلاش خود و سهم خود در پیشرفت ورزش کاراته تبریک بگویم.
 کاراته با اشاره به نقش مهم داوران تاکید کرد: از آنجا که اکنون با چالشهای بزرگتری روبرو هستیم، باید اطمینان حاصل کنیم که این اثر بزرگ در سالهای بعد حفظ می شود. ماه های آینده برای همه ما چالش برانگیز خواهد بود، اما من اطمینان دارم که داوران این مسیر را به عنوان یکی از مهمترین دارایی های کاراته ادامه خواهند داد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
عناوین مهم خبری