طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت های متناسب با وضعیت و روند ویروس کرونا که از بامداد روز اول آذر ۹۹ به مدت ۲ هفته اجرا خواهد شد، محدودیت های خاصی در شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی اعمال کرده است. بر این اساس در شهرهای استان اصفهان که عموما در وضعیت قرمز هستند، فقط مشاغل گروه یک و ضروری مجاز به فعالیت هستند و فعالیت گروه های دیگرممنوع است. با توجه به این اعمال محدودیت ها، ۳۰۰ پاساژ موجود در اصفهان فعالیت شان به مدت ۲ هفته متوقف شده است و این در حالیست که در حدود ۵۰ درصد صنوف استان در پاساژها قرار دارند و تعطیل شده اند. در این مدت، هر هفته وضعیت بررسی و در خصوص تمدید یا کاهش محدودیت ها تصمیم گیری خواهد شد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار