صادق زیبا کلام با بیان اینکه اتفاقاتی که اخیرا روی داده همگی باعث تشدید فضای دوقطبی در جامعه شده است، بیان داشت: این فضای موید آن است که نارضایتی عمیق و گسترده ای در سطح جامعه وجود دارد که هیچ گونه توجهی به آن نشده، در صورتی که باید مورد ریشه یابی قرار بگیرد و از سوی دیگر باید زمینه ای فراهم شود تا مردم بتوانند مطالبات خود را بیان کنند، نه اینکه در این زمینه با محدودیت روبرو شوند.

فرارو- اتفاقات دو هفته اخیر تغییرات بسیار گسترده ای را در جامعه ایران به وجود آورد، حال در فضای کنونی برخی ها معتقد هستند فضای دو قطبی در سطح جامعه تشدید شده که این امر به هیچ عنوان مطلوب نیست و می تواند آثار مخرب فراوانی داشته باشد.
به گزارش فرارو، عملکرد صدا و سیما نیز در این دامن زدن به فضای دو قطبی بسیار تاثیرگذار بوده است.
صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
در جامعه نارضایتی عمیق و گسترده ای وجود دارد
صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه در حال حاضر فضای جامعه به سوی دو قطبی شدن سوق داده شده، اظهار داشت: خیلی از کسانی که در تشییع سردار شهید سلیمانی حضور پیدا کردند، همان موقع نیز به شرایط اعتراض داشتند و معتقدند آن ها از حق اعتراض برخوردار هستند، اینکه مردم در این مراسم حضور پیدا کردند، دلیل نمی شود که بگوییم شرایط خوبی است و همه راضی هستند، بلکه در مقابل آن باید شرایط را درک کرد و فضا را برای اعتراض مردم فراهم کرد.
وی افزود: بسیاری از شهادت سردار سلیمانی احساس تاثر و تالم کردند، این احساس آن ها به خاطر شخصیت ملی سردار سلیمانی بود چرا که او هیچ گاه به مردم توهین نکرد و به آن ها احترام می گذاشت، مردم نیز به خاطر همین رفتار در مراسم تشییع حضور پیدا کردند، اینکه ما حضور مردم را به رضایت آن ها از وضعیت موجود تعبیر کنیم، از دیدگاه بنده غلط است.
زیبا کلام با تاکید بر اینکه قشر جوان دچار نوعی سرخوردگی و ناامیدی شده اند، گفت: آن ها به دنبال هر بهانه ای هستند تا اعتراض خود را بیان کنند و این اعتراصات هفته جاری بخصوص از طرف دانشجویان موید این موضوع ...

سرخط اخبار