میهمانان زیبای ناخوانده

ایکنا دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰:۳۵
به دنبال تغییرات اقلیمی و همچنین بارش های بسیار طی ماه های گذشته در کشور، برخی شهرها با افزایش جمعیت گونه ای از پروانه ها نسبت به سال های قبل مواجه شده اند؛ برخی از شهرستان های پایتخت و نزدیک به آن از جمله تهران، قم و ورامین این روزها میزبان پروانه ها هستند. این پروانه ها از گونه Vanessa cardui هستند که زمستان معتدل در افزایش جمعیت آنها بسیار تأثیرگذار است؛ دوره مهاجرت این پروانه ها کوتاه است؛ این گونه، مهاجر تهران به حساب نمی آید، بلکه بومی اطراف تهران است. این پروانه ها هیچ آسیبی برای کشاورزی و محیط زیست ندارند و در نهایت غذای پرندگان می شوند.
سرخط اخبار