مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به چالش های پیش روی صندوق بیمه بیکاری گفت: از یک منظر مزایای صندوق بیمه بیکاری در وضع موجود به صورت سخاوتمندانه ارایه می شود!

- اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ مهدی شکوری در وبینار «حمایت از بیمه شدگان بیکار شده سازمان تأمین اجتماعی در مواجهه با کرونا» در مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی با اشاره به چالش های پیش روی صندوق بیمه بیکاری اظهار کرد: از یک منظر مزایای صندوق بیمه بیکاری در وضع موجود به صورت سخاوتمندانه ارائه می شود؛ شرایط برقراری نسبتاً آسانی دارد و مدت بهره برداری آن طولانی است و بعضاً تا 60 سالگی هم پرداخت می شود.
وی افزود: معافیت پرداخت از حق بیمه، معافیت مالیاتی و ... نیز وجود دارد و ما هم الزام قانونی داریم که اگر میانگین 90 روز آخر حقوق بگیری فرد را محاسبه کنیم و عدد آن زیرحداقل حقوق باشد، باید ماده 111 قانون کار را اعمال و حداقل دستمزد را رعایت کنیم.
مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی با بیان اینکه در مصوبه ستاد کرونا، رقم مقطوعی برای متقاضیان پرداخت شد که با قانون بیکاری مصوب سال 69 متفاوت بود گفت: در قانون بیمه بیکاری بعضاً افراد چند سال مقرری دریافت می کنند و حاشیه امنی برای آنها ایجاد می کند.
وی ادامه داد: تقریباً هفت میلیون و 60هزار فرد بیمه شده مشمول قانون کار داریم که نصف جمعیت بیمه شدگان شاغل ما را دربرمی گیرد. این سه درصد حق بیمه های بیکاری تا آخر سال 98 و در همین دو سال که یک انباشت بدهی داشتیم؛ یک سیرصعودی پیدا کرد و با بالغ بر 800 میلیارد تومان کسری مواجه شدیم. این سه درصد حق بیمه پرداختی کفاف پرداخت مقرری 225 هزار مقرری بگیر در اسفند 98 را نمی داد.
شکوری تأکید کرد: در همین قانون پیش بینی نشده که اگر صندوق کسری آورد از کدام منابع باید تأمین اعتبار کند؟ باید از محل های دیگر استفاده ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار