رانندگان از افرادی که قصد تردد به مرز تمرچین را دارند خواسته اند لوازم گرمایشی و مواد غذایی همراه داشته باشند.

فیلم پیوست از سوی رانندگان ترانزیت از وضعیت مرز تمرچین  منتشر شده است.
به گزارش تین نیوز، آن چنان که در شبکه های اجتماعی عنوان شده این فیلم مربوط به ساعت 23 شب دوشنبه 29 دی ماه است که بارش برف در مزر تمرچین را نشان می دهد.
رانندگان از افرادی که قصد تردد به این مرز را دارند خواسته اند لوازم گرمایشی و مواد غذایی همراه داشته باشند.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار