برادر شهید سلیمانی گفت: از مراجع قضایی و انتظامی می خواهم پرونده جوان بازداشت شده را که به تصاویر سردار سلیمانی اهانت کرده است، مختومه کنند.

به گزارش جهان نیوز ، آقای سهراب سلیمانی،  برادر شهید سلیمانی افزود: امروز شنیدم جوان دستگیر شده زیر ۱۸ سال دارد و با شناختی که از روحیه سردار دارم می دانم ایشان از این موضوع راضی نخواهد بود که فردی به خاطر او مورد آزار و اذیت قرار گیرد.
وی گفت: ما به عنوان خانواده از حق قانونی خودمان می گذریم و از مسئولین و مراجع انتظامی و قضایی خواهش می کنم این موضوع را پیگیری نکنند.
دانلود فیلم
آقای سلیمانی تصریح کرد: قرار است من فردا این جوان را ببینم و به او می گویم که حاج قاسم به جوانان علاقمند بود و دوست داشت افرادی باشند که در جامعه تأثیرگذارند.
وی تاکید کرد: خواهش من از مراجع قضایی و انتظامی این است که موضوع را پیگیری نکنند چرا که حاج قاسم به جوانان عشق می ورزید.
آقای سلیمانی افزود: این جوان قصد و نیتی نداشته و تحت تأثیر یک موضوع احساسی قرار گرفته که حتماً قابل بخشش است.
فردی که چند روز پیش به تصاویر سردار سلیمانی اهانت کرده بود امروز بازداشت شد.

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار