تهران - ایرنا- معیشت مردم و کمک به اقشار کم درآمد همواره از اولویت های دولت بوده، بر این اساس طرح ها و سیاست های پنج گانه ای را برای حمایت از افراد کم برخوردار برابر تکانه های اقتصادی در نظر گرفته است.

معیشت مردم همواره جزو اولویت های دولت تدبیر و امید بوده است و تلاش کرده تا در برابر تکانه های اقتصادی ناشی از شرایط مختلف که در جامعه ایجاد می شود از افراد کم درآمد و کم برخوردار حمایت کند.
در همین راستا «اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری روز چهارشنبه طی سخنانی گفت که «اولویت دولت موضوع معیشت مردم است و مجبوریم سیاست هایی وضع کنیم که به ما اطمینان دهد زندگی طبقات ضعیف جامعه را در حداقل ها اداره می کنیم.»
دولت سیاست های مختلفی برای حمایت از مردم اتخاذ کرده است که از آن جمله می توان به ارائه بسته های معیشتی بنزین و کرونا اشاره کرد.
بسته حمایت معیشتی بنزین
ارائه بسته حمایت معیشتی بنزین به افزایش قیمت بنزین در ۲۴ آبان ماه برمی گردد. هنگامی که قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای به ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد به سه هزار تومان رسید.
در همان دوران سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که از درآمد حاصل از محل افزایش بهای بنزین که معادل ۲۹ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است را بین ۱۸ میلیون خانوار (معادل ۶۰ میلیون نفر) تحت عنوان «حمایت معیشتی دولت» تقسیم می کند.
نخستین مرحله این طرح ۲۸ آبان ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. خانواده یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده سه نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده چهار نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده پنج نفره ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت کردند.
طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه این طرح حمایتی دهم هر ماه به حساب سرپرستان خانوار مشمول واریز می شود و تا کنون نیز طی هشت مرحله پرداخت شده است.
بسته حمایتی کرونا
یکی دیگر از سیاست های حمایت معیشتی دولت، کمک به افرادی است که در جریان ...

سرخط اخبار