مجموعه مقالات نشریه تحقیقات پیشرفته در متابولیت های میکروبی و تکنولوژی، دوره ۱، شماره ۲ که در سال ۱۳۹۷ منتشر شده بود با تعداد ۷ مقاله در پایگاه سیویلیکا (CIVILICA.com) نمایه سازی و منتشر شد.
نشریه تحقیقات پیشرفته در متابولیت های میکروبی و تکنولوژی ( Advanced Researches in Microbial Metabolites & Technology) توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به صورت فصلی به زبان انگلیسی از سال ۱۳۹۶ در تهران منتشر می شود.
لیست و عناوین مقالات نمایه شده از دوره ۱، شماره ۲ این ژورنال به صورت زیر می باشد:
۱. Isolation, identification and characterization of thermo-tolerant acetic acid bacteria for semi-continuous acetous fermentation at high temperature
۲. A survey on the antimicrobial activity of Lactobacillus strains isolated from traditional dairy products in the historical district of Ilam, Iran
۳. Molecular detection and statistical optimization of Exiguobacterium sp. MSB42 alkaline metalloprotease production
۴. Potential application of two tectivirus and cystovirus isolated from Caspian sea for bio-controlling of dental plaque
۵. The effect of some probiotic bacteria in induction of drought tolerance in cucumber plants
۶. Trigonelline antidiabetic metabolite increased in inoculated fenugreek by Trichoderma

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار