رضا سنجرزهی از خوانندگان بلوچ طایفه سنجرانی در سیستان و بلوچستان است.
طایفه سنجرانی یکی از طوایف بلوچستان است. بنابر گفته ی بزرگان این طایفه ،اسم طایفه از سنجر رئیس قبیله گرفته شده است. که وی یکی از حکام دولتی بلوچستان در قدیم بوده است.
بنا بر اقوال گذشته این طایفه خود را فرزندان امیر حمزه رضی الله میدانند که عموی پیامبر صلی الله بوده است.
اما بزرگان این طایفه این قول را مردود میدانند .و فقط یه گمان و اشتباه تاریخی میدانند .و بنا بر اسناد سایکس و دیگر پژوهشگران اروپایی که در گذشته با این طایفه بودن و تاریخ نگار جهانی بشمار میایند .تاکید بر بلوچ بودن و از نسل رندبلوچ میدانند.
طایفه سنجرانی یک طایفه پر نفوذ در بلوچستان شرقی و شمالی بحساب می آیند.که در گذشته و حالا این نفوذ هنوز هم در دولت و هم در ملت بلوچستان است.-

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار