شالیزارهای مازندران

الف پنج شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۴
هر ساله از اواخر فروردین برنج کاران مازندرانی کار و فعالیت خود را از سر می گیرند و شالیزار ها را آماده نشاء کاری می کنند./ عکس از میزان
سرخط اخبار