عرضه کاغذ به ناشران ادامه دارد

ایرنا دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۵۱
تهران - ایرنا - معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تداوم عرضه کاغذ به ناشران بعد از برگزاری سی ودومین نمایشگاه کتاب تهران خبر داد و گفت : عرضه کاغذ طبق روال گذشته ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا ، «محسن جوادی» روز دوشنبه با اشاره به جزئیات این خبر افزود: عرضه کاغذ برای انتشار کتاب به ناشران در سال ٩٨ هم به روال سال گذشته ادامه داشته است و این روند حتی در روزهای برگزاری نمایشگاه کتاب تهران هم انجام شد.
وی ادامه داد: عرضه کاغذ به ناشران در روزهای بعد از نمایشگاه هم تداوم داشت و هیچ گونه وقفه ای در کار پیش نیامده تا ناشران بتوانند در این حوزه با مشکل کمتری به تولید و انتشار کتاب بپردازند.
جوادی با اشاره به تاثیر عرضه کاغذ با ازر دولتی در عرصه نشر گفت: بسیاری از ناشران حرفه ای و فعال کشور توانستند با استفاده از کاغذ با ارز دولتی به فعالیت خود ادامه دهند چنانکه در بازدید مسئولان از نمایشگاه کتاب تهران این نکته توسط ناشران مورد اشاره قرار گرفت.
معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین درباره روند عرضه و توزیع کاغذ در حوزه نشر توضیح داد: عرضه و توزیع کاغذ مربوط به این حوزه توسط صنف نشر انجام می شود به این صورت که ناشران متقاضی، درخواست خود را در سامانه ای که به این منظور تعریف شده وارد می کنند و پس از بررسی در صورت تائید کاغذ مورد نیاز به ناشر تحویل داده می شود.
** تکذیب دو برابری قیمت کاغذ
به گزارش ایرنا، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین هفته گذشته و همزمان با آخرین روز برگزاری سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و همچنین آخرین نشست خبری نمایشگاه کتاب موضوع دو برابر شدن قیمت کاغذ را شایعه سازی و گمانه زنی برخی رسانه ها خواند و گفت: پس از ابلاغ مقام معظم رهبری و دستورات معظم له بلافاصله جلسه مشترک و فوری میان وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن وتجارت برگزار و ...