در قرارگاه «تداوم جهادی» با مشارکت جمعی از خواهران و برادران در تکیه شاه خراسان قم به آماده سازی بسته های حمایتی برای بیماران و خانواده بیماران آسیب دیده از بیماری کرونا و همچنین اقشار نیازمند اقدام می شود.
سرخط اخبار