"آژانس فضایی اروپا" طی پروژه جدیدی قصد دارد به بررسی امکان کنترل سطح نوردهای روی مریخ و ماه از مدار زمین بپردازد.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینمگ ، شاید روزی فضانوردان بتوانند سطح نوردهای روی ماه و مریخ را از مدار زمین کنترل کنند. "آژانس فضایی اروپا"(ESA) در ماه نوامبر اعلام کرد که قصد دارد آزمایشی موسوم به "آنالوگ- 1" (ANALOG-1) را در مدار زمین انجام دهد و به بررسی این موضوع بپردازد که آیا سرنشینان ایستگاه فضایی بین المللی، دانشمندان روی زمین و این فناوری جدید می توانند برای هدایت یک سطح نورد در ماموریت های روی ماه با یکدیگر همکاری کنند یا خیر.
این پروژه، کارآیی فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی را در هدایت یک سطح نورد روی ناحیه ای از زمین که مشابه ماه است، بررسی می کند. کار سطح نورد این است که نمونه سنگ ها و خاک را جمع آوری کند و سپس به بررسی نمونه ها از راه دور بپردازد.
"ویلیام کری"(William Carey)، از دانشمندان آژانس فضایی اروپا و پژوهشگر ارشد آزمایش آنالوگ-1 گفت: این آزمایش، یک بررسی علمی در مورد ماموریت های آینده روی ماه و مریخ است. فضا، مکان ناملایمی برای انسان ها و ماشین ها است. اکتشافات فضایی در منظومه شمسی، پیش از فرستادن انسان ها، با ارسال کاوشگرهای رباتیک برای بررسی آب های جاری در زیر سطح سیارات صورت می گیرد.
آنالوگ-1، گام نهایی پروژه آژانس فضایی اروپا موسوم به "مترون"(METERON) است که ابتکاری در ابداع و آزمایش نوآوری های رباتیک، ارتباطی و اجرایی منظومه شمسی به شمار می رود.
سطح نوردهایی که به بررسی سیارات دیگر می پردازند، معمولا با نرم افزارهای برنامه ریزی شده و دانشمندانی کنترل می شوند که دستورات را از زمین ارسال می کنند. فرآیند برنامه ریزی و رسیدن دستورات به ربات ها معمولا به زمان زیادی نیاز دارد. اگرچه این روش ها می ...

سرخط اخبار