دانشمندان به تازگی پی بردند که با استفاده از تکنیک های اپتوژنتیک می توان به پرندگان آواز خواندن یاد داد؛ اپتوژنتیک به کمک نور فعالیت های عصبی را کنترل می کند.

- اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ دانشمندان در گذشته با استفاده از تکنیک های اپتوژنتیک از مدارهای عصبی مغز الگوبرداری می کردند و به مرور این تکنیک ها که با استفاده از نور می توانند فعالیت های عصبی را ردیابی کنند تبدیل به امیدی برای درمان اختلالات عصبی، قلبی و نابینایی شدند.
اما به تازگی یک تیم تحقیقاتی در آمریکا با استفاده از آموزش های اپتیکی، خاطرات و الگوهای آهنگ را در نوعی از سهره های جوان که هنوز توسط والدین یا دیگر افراد مسن تر آموزش داده نشده بودند، ایجاد کردند؛ همین کار باعث شناسایی مدارهای پیچیده ای شد که رابط بین یادگیری آواز و بیان جسمی یا حرکتی آن است.
این فرآیند می تواند به عنوان الگو در مغز انسان به کار گرفته شود تا دانشمندان به نقشه یادگیری گفتار در مغز انسان ها دست یابند.
درمان 80 بیماری با سلول های بنیادی / تأثیر تزریق سلول های بنیادی در کودکان فلج مغزی + فیلم
انجام جراحی ضایعه مغزی بدون بیهوشی در بیمارستان رضوی + فیلم
مرگبارترین مواد غذایی که مغزتان را فلج می کنند

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار