رحمانیان گفت: تحلیل ها و پیشنهادات کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی جهرم جهت کنترل بیماری کرونا ویروس از لحاظ کمی و کیفی به عنوان الگو در اختیار سایر کمیته های اپیدمیولوژی دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار داده شد.

«محمد رحمانیان»  با اشاره به تشکیل کمیته اپیدمیولوژی کووید 19 توسط تمام دانشگاه های علوم پزشکی کشور که بر اساس پروتکل وزارت بهداشت بوده است، به خبرنگار  خبرگزاری شبستان  در  جهرم ، گفت: بررسی الگوی بیماری زایی ویروس در شهرستان جهرم و مقایسه با دیگر نقاط کشور، بررسی وضع موجود و پیش بینی روند بیماری در شهرستان و ارائه مدل های اپیدمیولوژیک، بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای در کنترل بیماری در شهرستان از اهم وظایف این کمیته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم افزود: پیش بینی نیازهای آتی و فعلی اعم از تعداد تخت های بیمارستانی، تخت ICU، دستگاه ونتیلاتور، تجهیزات حفاظت فردی پرسنل، تعیین وضعیت بیماران شناسایی شده، پیگیری موارد تماس، ارائه و ارسال اطلاعات اپیدمیولوژیک بیماران شهرستان به صورت هفتگی به کمیته اپیدمیولوژی کشوری از اقدامات مهمی است که توسط کمیته دانشگاه در حال انجام است.
وی عنوان کرد: بر اساس این سیاستگذاری، کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی جهرم تاکنون یک گزارش شامل مدل سازی بیماری در سناریوهای مختلف، تعیین وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری و ارائه مدل علمی تغییر رفتار جامعه راجع به اینکه چرا مردم به توصیه های بهداشتی عمل نمی کنند به کمیته کشوری اپیدمیولوژی ارسال کرده است.
رحمانیان بیان کرد: بعد از بررسی های انجام شده توسط کمیته اپیدمیولوژی کشوری کووید 19، مشخص شد تحلیل ها و پیشنهادات سه دانشگاه علوم پزشکی جهرم، شاهرود و شهرکرد جهت کنترل بیماری از نظر کمی و کیفی در بین سایر دانشگاه های علوم پزشکی کشور به عنوان برتر شناخته شده است.
به گفته وی تحلیل ها و پیشنهادات این سه دانشگاه در چگونگی کنترل این بیماری جهت الگو در اختیار ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار