هشتمین فصل کاوش های باستان شناسی در محوطه تاریخی ریوی شهرستان مانه وسملقان استان خراسان شمالی در حال انجام است. محوطه تاریخی ریوی در سال ۱۳۴۶ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده که طی کاوش اخیر در بخشی از ساختار شهری در ریوی بقایای یک دژ قدیمی مربوط به دوران هخامنشی نمایان شده است.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار