تهران- ایرنا- اظهارات اخیر «علی ربیعی» سخنگوی دولت در رابطه با برداشتن نگاه امنیتی از سمن ها و توجه به خیر جمعی از جانب آن ها واکنش هایی را در فضای رسانه به همراه داشته است. این در حالیست که در دنیای کنونی سمن ها از این جهت که موجب ارتقای «سرمایه» و «امنیت» اجتماعی شده و در هموار کردن مسیر «توسعه» یاری گر دولت به شمار می روند، از اهمیت زیادی برخوردارند.

توسعه سازمان های مردم نهاد (سمن) به عنوان تشکل هایی که می توانند نقش مهمی در توسعه پایدار کشور داشته باشند بیش از یک دهه است که به دغدغه مهم کارشناسان مسایل اجتماعی تبدیل شده است. هرچند در سال های اخیر روند فعالیت سمن ها در کشور فراز و فرود خاص خود را داشته، اما چنین دغدغه ای همواره تا حد زیادی برای دولتمردان وجود داشته است.
وجود اعتماد متقابل بین سازمان های رسمی و حاکمیتی و سازمان های مردم نهاد از جمله مهم ترین راه کارهای استفاده حداکثری از ظرفیت این نهادهای مردمی در اداره هرچه بهتر جامعه است. آنچه که «علی ربیعی»، سخنگوی دولت به عنوان ضرورت برداشتن نگاه امنیتی از سمن ها عنوان داشته است به همین موضوع اعتماد متقابل باز می گردد. به گفته وی تمام تلاش دولت در این زمینه، برداشتن نگاه امنیتی به سمن هاست. این مطلب نه تنها می تواند موجب افزایش «سرمایه اجتماعی» شده و «امنیت اجتماعی» را ارتقا دهد، بلکه یکی از ضروریات اصلی در حوزه توسعه و مشارکت اجتماعی در دنیای کنونی نیز محسوب می شود.
هرچند تعداد سمن ها در کشور و در دولت تدبیر و امید افزایش چشمگیری (افزایش ۱۲۰ درصدی) را نسبت به سایر دولت های بعد از انقلاب داشته است، اما سمن ها از این حیث که بعضاً با نگاه های امنیتی روبرو بوده اند، از توسعه و فعالیت شان هم کاسته شده است. از این جهت بررسی سمن ها به لحاظ اثرات قابل توجهی که بر میزان سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی و توسعه دارند، می تواند مورد توجه ویژه قرار بگیرد.
سمن ها و افزایش سرمایه اجتماعی
امروزه در کنار سرمایه های انسانی و اقتصادی، سرمایه دیگری به نام «سرمایه اجتماعی» (social capital) مورد توجه مسئولان و صاحبنظران قرار دارد. ...

عناوین مهم خبری