سکانسی از قسمت دهم پایتخت۶ محل طعنه و کنایه برخی کاربران شده، اشاره آن ها به حساسیت های بعضا اغراق آمیز برخی منتقدان رسانه ای که به طور مثال عشق رحمت و فهیمه را ممنوعه می دانستند.

برترین ها: سکانسی از قسمت دهم پایتخت ۶ محل طعنه و کنایه برخی کاربران شده، اشاره آن ها به حساسیت های بعضا اغراق آمیز برخی منتقدان رسانه ای که به طور مثال عشق رحمت و فهیمه را ممنوعه می دانستند و حالا این بوسه تلویزیونی فهیمه بر صورت بهتاش را به کنایه، نوعی بی اخلاقی قلمداد کردند!

عناوین مهم خبری