شهرستان تاکستان در استان قزوین با ۳۱ هزار هکتار باغ انگور، دومین شهر تولید کننده ی انگور و رتبه نخست تولید کشمش در کشور به شمار می رود و به همین منظور در سال ۱۳۱۷ خورشیدی از سوی فرهنگستان زبان نام این شهر به طور رسمی از سیادن به تاکستان تغییر یافت. ۷۰ درصد از انگور این شهرستان بصورت کشمش به روش های آفتابی تیزابی وکالیفرنی تولید می شود که علاوه بر مصرف داخلی به کشور های عراق، روسیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس و دیگر کشور های آسیای میانه و اروپا صادر می شود.
سرخط اخبار