یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه حرکت نقدینگی در بورس به سمت تولید تورم را کاهش می دهد، گفت: نقدینگی خلق شده در بازار سرمایه نه تنها به تولید تزریق نشده بلکه منجر به شکل گیری فعالیت های سفته بازانه و دلالی در بورس شده است زیرا، به دلیل بازدهی بالای این بازار برخی شرکت ها از بانک ها تسهیلات دریافت می کنند تا با آن سهام خرید و فروش کنند.

حیدر مستخدمین حسینی در گفت وگو با ایسنا درباره دلایل رشد نقدینگی و نقش بازار سرمایه در آن، اظهار کرد: خلق نقدینگی زمانی می تواند نقطه ضعفی برای اقتصاد باشد که تامین کسری بودجه از طریق نظام بانکی با خلق اعتبار و نقدینگی همراه باشد. درحالیکه اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت و تزریق شود و رشد نقدینگی با رشد تولید برابر باشد، آنگاه موجب افزایش تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال می شود.
وی افزود: در صورتی که نقدینگی به تولید تزریق نشود، ما به تفاوت آن بر تورم می نشیند و میزان تورم افزایش می یابد. به عبارت دیگر، هر چه رشد تولید پایین باشد، رشد نقدینگی برابر با تولید نیست و بر تورم نشسته است که این امر، مرحله بحرانی برای اقتصاد ایجاد می کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در شرایطی که نقدینگی موجود به سمت تولید هدایت نشده است، دولت تصمیمم می گیرد تا در بورس دخالت کند که انگیزه برای خرید و فروش در آن بازار ایجاد کند. وجوه نقدینگی که به سمت بورس رفت، اگر به سمت تولید حرکت می کرد قطعا می توانست به کاهش تورم کمک کند اما نقدینگی موجود در بازار سرمایه به سفته بازی دامن زده است.
به گفته مستخدمین حسینی اشخاص حقوقی و شرکت ها بخشی از تسهیلات دریافت کرده از بانک ها را به دلیل بازدهی بالا وارد بورس و سهام خرید و فروش می کنند. دخالت دولت در بورس مکانیزم خودکار آن بازار را بهم می زند و منجر می شود تا یک روز شاخص بورس بالا و روز دیگر پایین برود.
در ادامه این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه برای کنترل نقدینگی دولت باید سعی کند که کسری بودجه نداشته باشد، گفت: بانک مرکزی نیز نظارت بیشتری بر بانک ها در زمینه خلق اعتبار داشته باشد تا خلق ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار