ایرنا - در و دیوار شهرهای همدان و اردبیل در این روزها میزبان پوسترهای نامزدهای مجلس شورای اسلامی است و با شروع تبلیغات، نه تنها مکان های تعبیه شده برای این امر بلکه تمام این دو شهر تغییر چهره داده اند.عکس ها از عادل با خدا و رضا زارع
سرخط اخبار