آی اسپورت – بازیکنان استقلال پیش از سفر به امارات در حمایت از سرمربی خود پست مشترکی را منتشر کردند. پست مشترک و شدیداللحن بازیکنان استقلال در حمایت از فرهاد مجیدی را در ادامه می خوانید:
آقای آویزان! دست از سر استقلال بردار خانه ای که با خون دل و عرق جبین ساختیم را تبدیل کردید به ویرانه. تیمی که بوی قهرمانی میداد را تبدیل کردید به تیمی که با نگاه به آینده جز استرس و نا امیدی چیزی نمیبیند. ما گر چه همیشه پشت سرمربی خود بوده ایم اما این بار اجازه نخواهیم داد بازی در بیارید و با فرافکنی و مغلطه سرمربیمان را فراری بدید! ما بازیکنان به عنوان سربازان استقلال در زمین از جان مایه میزاریم و با تمام وجود برای سر بلندی استقلال خواهیم جنگید.
11

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار