چرا نباید پیچیدگی موضوع خودکشی را نادیده بگیریم؟

بایدها و نبایدهای گزارشگری درباره خودکشی/ با دقت گزارش کنید اما...

لوگوی خبر آنلاین خبر آنلاین . دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ - ساعت ۷:۳۶
یکی از خطاهای رایج در توصیف خودکشی این است که آن را تصمیم مستقل و به ظاهر عادی یک فرد تصویر می کنند و سپس به این بهانه که باید به تصمیم فرد احترام گذاشت از بحث درباره آن و گزارش دلایل آن طفره  می روند. درحالی که در اکثریت قریب به اتفاق موارد خودکشی تصمیمی نیست که در شرایط عادی و بر اساس فضای ذهنی رایج اتخاذشده باشد. بلکه تصمیمی است که در انتهای جاده ای طولانی از عوامل رخ می دهد.

پوریا ناظمی: شاید گزارش کردن هیچ داستانی به اندازه داستان خودکشی افراد برای رسانه های متعهد چالش برانگیز نباشد. از یک سو رسانه درباره گزارش حقیقت و واقعیت به مردم مسئول است. پنهان کردن عمدی خبر خودکشی افراد با مسئولیت ارائه تصویری واقعی از جامعه به مردم و بیان مشکلات و مسائل موجود در آن، نقض وظیفه ذاتی و مهم رسانه است. از سوی دیگر برخی از روانشناسان و کسانی که درباره سلامت اجتماعی و بحران های اجتماعی تحقیق می کنند نسبت به نحوه پوشش – یا در مواردی حتی پوشش – خودکشی در رسانه ها نگرانی دارند. آن ها به طور خاص در مورد دو اثر جنبی این پوشش یعنی معرفی راه ها و روش های خودکشی و از سوی دیگر پدیده ای به نام اثر تشویقی خودکشی در میان مردم بعد از مطالعه داستان خودکشی افراد دیگر و به طور خاص چهره های شناخته شده هشدار می دهند.
وظیفه روزنامه نگار در این میان چیست؟ آیا باید در چنین داستانی روزنامه نگار خود را تا حد امکان از داستان دور کند و به گزارش واقعیت بدون کم وزیاد و بدون دخالت دادن احساسش بپردازد؟ آیا باید روزنامه نگار خود را به عنوان عاملی در شکل دادن به فضای اجتماعی دیده و بیشتر از اینکه به فکر گزارش واقعیت به مردم باشد، به عوارض جنبی ناشی از چنین گزارشی فکر کند؟
جواب قطعی وجود ندارد اما شاید راه حل درجایی میان این دو دیدگاه قرار داشته باشد و در چنین گزارشگری لازم باشد کمی از دو مسیر را کنار هم طی کرد.
در حوزه مطالعات رسانه یکی از مهم ترین موضوعاتی که موردبحث و بررسی و کاوش و نقد قرارگرفته است مساله پوشش و گزارش بیماری های ذهنی و روانی و به طور خاص مساله خودکشی است.
یکی از چالش هایی که پرداختن به مساله خودکشی را دشوار می کند ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار