بخش بزرگی از انسان بودن بالغ بودن است، این که مسئولیت کارهای خود، چه خوب و چه بد را بپذیرید و اگر لازم است به خاطر کارهای بد عذرخواهی کنید، اما عذرخواهی صرفا این نیست که بگویید ببخشید یا متاسفم، یک عذرخواهی درست اوصولی دارد که در این ویدیو گام به گام توضیح داده شده است.

عناوین مهم خبری