رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از رفع شبهه شورای نگهبان در خصوص اعمال مدرک دوم فرهنگیان در این کمیسیون خبر داد.

حمیدرضا حاجی بابایی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: طرح اعمال مدرک دوم فرهنگیان که از طرف شورای شورای نگهبان با توجه به اصل ۷۵ قانون اساسی رد شده بود، در جلسه امروز کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: پس از مذاکرات صورت گرفته با تعدادی از اعضای شورای نگهبان در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مشخص شد اصل ۷۵ رعایت نشده است. لذا مقرر شد در اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مبلغ ۵۰ میلیارد تومان بابت اجرای مدارک تحصیلی فرهنگیان پیش بینی شود.
حاجی بابایی یادآور شد: مصوبه امروز پس از تصویب در صحن مجلس، جهت تعیین تکلیف نهایی برای شورای نگهبان ارسال می شود.

سرخط اخبار