رییس جمهور افغانستان با شاره به اینکه صلح خواست همه مردم است و تا این مرحله به سختی رسیده است، گفت: هدف دولت او از برقراری صلح، پایان قطعی تمامی خشونت های میراثی چهل سال گذشته است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، «اشرف غنی»، رییس جمهور افغانستان، روز دوشنبه، سی ویکم شهریور، به مناسبت روز جهانی صلح گفت که هدف دولت او از برقراری صلح، پایان قطعی تمامی خشونت های میراثی چهل سال گذشته است.
به گفته محمداشرف غنی، ظهور «القاعده و شبکه های مخرب آن» یک تحول بین المللی و موج پنجم تروریسم بین المللی است که افغانستان به میدان ناخواسته آن بدل شده است.
غنی افزود که جمع کردن این پدیده ها «صلح» است و هدف او از برقراری صلح نیز پایان قطعی خشونت های میراثی چهل سال گذشته می باشد.
رییس جمهور افغانستان گفت صلح از نظر او این است که از هرات تا کابل، از خوست تا شهر مزارشریف و از ننگرهار تا نیمروز یک زن افغان بتواند با آزادی رفت وآمد کند و در هیچ جا مورد آزار قرار نگیرد.
غنی افزود که با تأمین صلح، باید یک کودک افغان امید داشته باشد که آینده دارد.
اشرف غنی در روز جهانی صلح از طالبان خواست که آتش بس را بپذیرند تا مشخص شود که حق با چه کسی است.
رییس جمهور افغانستان گفت که از هیأت مذاکره کننده دولت حمایت قاطع صورت می گیرد.
به گفته او، افغانستان آینده باید قانون محور باشد و قانون اساسی این کشور صرف «ورق کاغذ» نیست، بلکه ارزش هایی است که باید جامه عمل بپوشد و در عمل ثابت کند.
رییس جمهور افغانستان تأکید کرد که صلح خواست همه مردم است و تا این مرحله به سختی رسیده است و هر موانعی را که طالبان ایجاد کرده بود، دولت برداشته است.
وی از مردم خواست که حوصله خود را از دست ندهد، زیرا طالبان از خدا می خواهند که دولت مذاکرات را ترک کند.
اشرف غنی گفت که در این مرحله به حوصله بزرگ و فراخ نیاز است. او این وضعیت را به بازی شطرنج تشبیه کرد که باید در ...

هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار