مردان نیز به افسردگی پس از زایمان همسر دچار می شوند

زومیت سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۳
مردان نیز پس از تولد فرزندشان دچار افسردگی می شوند؛ ولی این مشکل در بیشتر مواقع به رسمیت شناخته نمی شود.

درحالی که هم پدران و هم مادران به طور برابر ممکن است دچار افسردگی پس از زایمان (PPD) شوند، بیشتر افراد این مشکل را فقط در زنان به رسمیت می شناسند. به تازگی مطالعه ای روی ۴۰۶ فرد بالغ بریتانیایی نشان داده درزمینه ی افسردگی پس از تولد فرزند، عمدتا مردان در نظر گرفته نمی شوند. درحقیقت، احتمال اینکه شرکت کنندگان نشانه های افسردگی را در مادران جدید به رسمیت بشناسند، دوبرابر بیشتر از تأیید این نشانه ها در پدران بود.
تاکنون فقط تعداد انگشت شماری از مطالعات نحوه ی توجه عموم به PPD را بررسی و بیشتر این ها روی موارد مادری تمرکز کرده اند. جامعه ی مطالعه ی جدید نسبتا کوچک است؛ اما نتایج آن نشان می دهد چگونه سوگیری های علمی و پزشکی حول PPD پدری به عموم جامع منتقل می شود.
اگرچه ممکن است این رقم تاحدودی متغیر باشد، شیوع PPD مادری بین ۶ تا ۱۳ درصد است و برای موارد پدری این مقدار ۸ تا ۱۱ درصد برآورد شده است. با اینکه چنین تشابهی در این ارقام وجود دارد، پدران عمدتا تشخیص داده نمی شوند و به علت مشکلات سلامت روان پس از تولد فرزندشان درمان نمی شوند. نویسندگان ادعا می کنند ساختارهای جنسیتی تاحدودی عامل این امر هستند. در بسیاری از جوامع مدرن، مردان به عنوان افراد استوار و صبور و متکی به خود، ولی زنان به عنوان افرادی شکننده و آسیب پذیر در نظر گرفته می شوند.
نتایج این مطالعه مثال خوبی است از اینکه چگونه ساختارهای جنسیتی می تواند روی درک ما از رنج تأثیر بگذارند. به هر شرکت کننده مطالعه ی اشاره شده، مطلبی درباره ی PPD مادری یا پدری نشان داده و از آن ها خواسته می شد اگر به نظرشان چیز اشتباهی در این مطلب وجود دارد، ذکر کنند. نتایج نشان می داد ...

سرخط اخبار