پارسینه: در این فیلم کشیدن دندان یک ببر با روشی دیوانه وار را مشاهده می کنید.
سرخط اخبار