رزمایش سراسری دفاع بیولوژیک وعملیات پاکسازی محیطی صبح یکشنبه 10 فروردین در سطح شهر مشهد انجام شد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار