مدیر پرستاری بیمارستان بهشتی کاشان که در حال مبارزه با کروناست، به مردم توصیه کرد در خانه های خود بمانند و گفت: به خانواده های ما، خودتان و خانواده های تان رحم کنید؛ کرونا پیر و جوان نمی شناسد.
هر کدام از تگ‌های فوق را که مناسب این خبر نمی‌دانید، بازدن x آن را حذف کنید. از همکاری شما سپاسگزاریم.
سرخط اخبار