مردم اردبیل با حضور باشکوه خود در شعبات اخذ رای حماسه ای دیگر رقم زدند.
سرخط اخبار